Grön Flagg

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med sina 2 500 medlemmar är det också Sveriges största nätverk för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Vi på Strandängens Montessoriförskola har arbetat länge med miljömål och dessa är väl förankrade i vår verksamhet.

Vi har bl. a arbetat med Kretslopp, Livsstil & Hälsa, Närmiljö, Vatten, Jord, Ljus och Väder, konsumtion, livsmedel.

 

Läs mer på Grön Flaggs hemsida