Ängen

På Ängen sker ständigt aktiviteter och lekar både individuellt och i grupp. Det sinnrika montessorimaterialet lockar barnen till lätta matematiska och språkliga färdigheter. Vi betonar vikten av att barnen ska känna glädje och lust i allt de gör. Förutom montessorimaterialet har vi en bygghörna, en ateljé, en iPad, spel, en lekhörna och mycket mer. Vi jobbar aktivt med gruppsammanhållningen och barnens empatiförmåga.