Montessori

Montessoripedagogiken

 

”Hjälp mig att hjälpa mig själv,” är en montessoritanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Varje barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. 

Har man hjälpt barnet till koncentration och väl utvecklade sinnen, då har man öppnat alla livets möjligheter för det barnet. Utbildningen på Strandängens Montessoriförskolan bygger på pedagogiken som läkaren Maria Montessori utvecklade.

Observera och stimulera

På förskolan är pedagogens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap, utan att observera barnen och vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling, samt att ge den stimulans som svarar mot det enskilda barnets mognad och intresse.

Pedagogen berättar, beskriver, orienterar och klarlägger. Hen visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialen skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan får barnet arbeta självständigt eller i grupp med sin uppgift och hitta egna lösningar på problemet.

Ingen dag den andra lik

Den pedagogiska utbildningen är väl genomtänkt och skiljer sig inte särskilt från ett år till ett annat. För det enskilda barnet som ständigt utvecklas är emellertid den ena dagen aldrig den andra lik. Varje barn väljer själv vad hon eller han vill göra och när; inom de ramar som den förberedda miljön sätter upp.

Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden stöds barnens naturliga utveckling. Barn både vill och kan betydligt mer än vuxna tror.
Får de stimulans inom alla områden kan de utveckla hela sin personlighet.

Gör ett besök!

Ett besök på en montessoriförskola är fascinerande. Här råder hög aktivitet. Vissa barn ägnar sig åt praktiska sysselsättningar som att tvätta eller baka, andra sätter sig in i matematikens grunder med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar. Några läser eller lyssnar på musik, målar eller lägger pussel med världsdelarna som bitar.

Förskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor.

Ring vår rektor Linda Währborg 0723- 14 04 32 för mer info eller för att boka in en tid för personlig visning!

Läs mer om Montessoripedagogiken här.