Kooperativet

Strandängens Montessoriförskola är en privat förskola och drivs som ett föräldrakooperativ. Det är en stabil och välskött verksamhet som har funnits sedan 1994. I nuläget har förskolan två avdelningar med ca 35 barn och 10 medarbetare. Vi har en styrelse vars roll är att stötta rektorn, fatta strategiska beslut och ge bästa möjliga förutsättningarna för verksamheten.

 

Engagemang och delaktighet

Att ingå i ett föräldrakooperativ har många fördelar. Delaktighet och insyn i ditt barns vardag på förskolan exempelvis och att lära känna föräldrarna till ditt barns kompisar ger trygghet och ibland livslånga vänskapsband.

Alla föräldrar ingår i någon av våra fixargrupper, dessa är aktivitetsgrupp,  marknadsföringsgrupp, fixargrupp, IT-grupp eller i styrelsen. I Fixargruppen kan du få en förfrågan om att hjälpa till att t ex laga, sy, måla eller annat lätt underhåll i förskolans lokaler eller inredning. Aktivitetsgruppen hjälper bl.a. till att ordna fika vid föräldrarmöten och luciamorgon. Marknadsföringsgruppen assisterar kring utskick och profilmaterial. När man känner till förskolan lite bättre kan man få en förfrågan från valberedningen om att ingå i förskolans styrelse.

En gång på hösten och en gång på våren samlas alla föräldrar till en fixardag. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra. Vi träffas och exempelvis målar om ett rum, sätter upp hyllor, städar gården, eller planterar blommor.

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och upp till 2 suppleanter, vilka är föräldrar som väljs på den årliga stämman. Styrelsen träffas ca 6 gånger per år tillsammans med rektorn.