Kooperativet

Strandängens Montessoriförskola är en privat förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi är en stabil och välfungerande utbildning som har funnits sedan 1994. I nuläget har förskolan två avdelningar med ca 35 barn och 10 medarbetare. Under hösten 2023 kommer vi flytta in i nya fantastiska lokaler ett stenkast från vår befintliga förskola, med fortsatt närhet till skog, kommunikationer och Vätterutsikt.

 

Engagemang och delaktighet

Att ingå i ett föräldrakooperativ har många fördelar. Det ger delaktighet och insyn i ditt barns vardag på förskolan samt att du lär känna föräldrarna till ditt barns kompisar, vilket ger trygghet och ibland livslånga vänskapsband.

Alla föräldrar ingår i någon av våra fixargrupper, dessa är aktivitetsgrupp,  marknadsföringsgrupp, fixargrupp, IT-grupp eller i styrelsen. I Fixargruppen kan du få en förfrågan om att hjälpa till att t ex laga, sy, måla eller annat lätt underhåll i förskolans lokaler eller inredning. Aktivitetsgruppen hjälper bl.a. till att ordna fika vid föräldrarmöten och luciamorgon. Marknadsföringsgruppen assisterar kring utskick och profilmaterial. När man känner till förskolan lite bättre kan man få en förfrågan från valberedningen om att ingå i förskolans styrelse.

En gång på hösten och en gång på våren samlas alla föräldrar till en fixardag. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra. Vi träffas och exempelvis målar om ett rum, sätter upp hyllor, städar gården, eller planterar blommor.

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och upp till 2 suppleanter, vilka är föräldrar som väljs på den årliga stämman. Styrelsen träffas ca 6 gånger per år tillsammans med rektorn.