Kooperativet

Strandängens Montessoriförskola är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ idag, men vi kommer ombilda till ett personalkooperativ inom snar framtid. Vi är en stabil och välfungerande utbildning som har funnits sedan 1994. I nuläget har förskolan två avdelningar med plats för upp till 32 barn och 12 medarbetare. Ett föräldrakooperativ ger en större delaktighet och insyn i ditt barns vardag på förskolan samt att du lär känna föräldrarna till ditt barns kompisar, vilket ger trygghet och ibland livslånga vänskapsband.

Engagemang och delaktighet

Att ingå i ett föräldrakooperativ har många fördelar för er och ert barn men det förväntas att ni lägger tid på föreningen. Detta har blivit svårare sedan förskolan startade därav är en ombildning på gång. 

Alla föräldrar ingår i någon av våra fixargrupper, dessa är aktivitetsgrupp,  marknadsföringsgrupp, fixargrupp, IT-grupp eller i styrelsen. I Fixargruppen kan du få en förfrågan om att hjälpa till att t ex laga, sy, måla eller annat lätt underhåll i förskolans lokaler eller inredning. Aktivitetsgruppen hjälper bl.a. till att ordna fika vid föräldramöten. Marknadsföringsgruppen assisterar kring utskick och profilmaterial. När man känner till förskolan lite bättre kan man få en förfrågan från valberedningen om att ingå i förskolans styrelse.

En gång på hösten och en gång på våren samlas alla föräldrar till en fixardag. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra. Vi träffas och exempelvis målar om ett rum, sätter upp hyllor, städar gården, eller planterar blommor. 

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och upp till 2 suppleanter, vilka är föräldrar som väljs på den årliga stämman. Styrelsen träffas ca 8 gånger per år tillsammans med rektorn.